IT Specialist

Mô tả công việc:

 • Quản lý hoạt động của server.
 • Thiết lập, quản lý và bảo trì các hệ thống mạng và phần cứng
 • Đảm bảo sự ổn định của hệ thống
 • Đề xuất các cải tiến trong phần mềm để nâng cao độ hiệu quả của hệ thống.
 • Thống kê, kiểm soát quá trình cấp và bàn giao cơ sở vật chất trong phòng
 • Thực hiện các công việc khác được giao.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn: Không yêu cầu
 • Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm công việc tương ứng tại tổ chức công nghệ, phát triển phần mềm.
 • Kiến thức: Thành thạo quản lý mạng. Có kinh nghiệm cài đặt và bảo trì các công nghệ và phần mềm hỗ trợ quá trình lập trình (Postman, Selenium, Jira, GitLab, etc..), ứng viên cần có hiểu biết tốt về cấu trúc quản lý code Git. Kinh nghiệm triển khai sản phẩm trên dịch vụ AWS

Kỹ năng làm việc:

 • Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo trong công việc, nhiệt huyết với công việc.
 • Khả năng làm việc bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.
 • Có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao.
 • Tin học văn phòng.

Quyền chủ động:

 • Trực tiếp liên lạc, phối hợp với Quản lý trực tiếp và các đơn vị để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc do mình đảm trách.

Sự phức tạp trong công việc:

 • Kịp thời nắm bắt các xu hướng sản phẩm trên thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *