Lập trình viên ứng dụng di động (React Native)

Hình thức làm việc: Hợp đồng kéo dài 03 tháng

Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc:

 • Xây dựng giao diện người dùng mượt mà, chuẩn theo design trên cả hai nền tảng di động.
 • Tận dụng các API native để tích hợp sâu với cả hai nền tảng.
 • Chẩn đoán và sửa các lỗi/tắc nghẽn để có hiệu suất hoạt động tốt.
 • Tiếp cận với cộng đồng open-source để tích hợp patch những bug của React Native — React Native phát triển nhanh và thường tạo bug khi update lên phiên bản mới.
 • Duy trì code và viết các automated tests để đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao nhất.
 • Làm việc với Người quản lý trực tiếp và nhóm để tích hợp các yêu cầu vào sản phẩm.
 • Thực hiện các công việc khác được giao.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn: Không yêu cầu
 • Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm công việc tương ứng tại tổ chức công nghệ, phát triển phần mềm.
 • Kiến thức: Nắm chắc ngôn ngữ JavaScript và TypeScript, bao gồm cả ES6+. Có kiến thức về lập trình hướng chức năng và hướng đối tượng. Khả năng viết code TypeScript rõ ràng, được tài liệu hóa tốt. Kiến thức về thư viện third party. Quen thuộc với các công cụ như XCode, Android Studio, IntelliJ, etc… Hiểu biết về REST API. Trải nghiệm với các bộ automated testing như Jest. Hiểu biết tốt về hệ thống kiểm soát phiên bản Git.

Kỹ năng làm việc:

 • Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo trong công việc, nhiệt huyết với công việc.
 • Khả năng làm việc bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.
 • Có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao.
 • Tin học văn phòng.

Quyền chủ động:

 • Trực tiếp liên lạc, phối hợp với Quản lý trực tiếp và các đơn vị để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc do mình đảm trách.

Sự phức tạp trong công việc:

 • Kịp thời nắm bắt các xu hướng sản phẩm trên thị trường.
 • Tạo tài liệu, hệ thống đảm bảo độ hiệu quả lâu dài của code.

Job Description:

 • Build pixel-perfect, buttery smooth UIs across both mobile platforms.
 • Leverage native APIs for deep integrations with both platforms.
 • Diagnose and fix bugs and performance bottlenecks for performance that feels native.
 • Reach out to the open-source community to encourage and help implement mission-critical software fixes—React Native moves fast and often breaks things.
 • Maintain code and write automated tests to ensure the product is of the highest quality.
 • Work with Direct Manager and team to transform requirements into final product.
 • Complete other tasks given by manager.

Requirements:

 • Educational Level: Not required
 • Work Experience: At least 2 years working at a technology or software development organization in a similar position.
 • Knowledge: Firm grasp of the JavaScript and TypeScript language and its nuances, including ES6+ syntax. Knowledge of functional and object-oriented programming. Ability to write well-documented, clean JavaScript code. Knowledge of third-party libraries. Familiarity with native build tools, like XCode, Android Studio, IntelliJ, etc… Understanding of REST APIs. Experience with automated testing suites, like Jest. Good understanding of the Git version control system.

Job Skills:

 • Good communication and elaboration skills, expressing passion and creativity in work.
 • Advanced English and Vietnamese abilities
 • Ability to handle intensive workloads independently when needed.
 • Office software proficiency.

Independence:

 • Directly contact and collaborate with Direct Manager and relevant departments to solve problems that arise during work.

Job Complications:

 • Have a good grasp of industry trends.
 • Creating documentation and systems related to maintaining the code to ensure long-term efficiency of product.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *