Thủ quỹ

Vị trí: Thủ quỹ Lương: Thương lượng Mô tả công việc Thực hiện việc thanh toán tiền mặt, tài khoản ngân hàng hàng ngày theo quy trình thanh toán của

Đọc thêm »

Kế toán tổng hợp

Vị trí: Kế toán tổng hợp Lương: Thương lượng Mô tả công việc Kiểm tra tính đúng đắn của các định khoản nghiệp vụ phát sinh Kiểm tra đối chiếu

Đọc thêm »

Kế toán thuế

Vị trí: Kế toán thuế Lương: Thương lượng Mô tả công việc Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn. Tập hợp các hóa đơn,

Đọc thêm »

Kế toán quản trị

Vị trí: Kế toán quản trị Lương: Thương lượng Mô tả công việc Khảo sát, tính toán và đưa ra mô hình tối ưu về nhu cầu vốn cho mỗi

Đọc thêm »

Kế toán doanh thu

Vị trí: Kế toán doanh thu Lương: Thương lượng Mô tả công việc Kiểm tra và cập nhật chính xác số liệu doanh thu từ bán hàng và cung cấp

Đọc thêm »